7 Werelden van Techniek

Betere keuzes maken

In de 7 Werelden van Techniek komen de werelden van leerlingen (het onderwijs) samen met het bedrijfsleven. Via uiteenlopende projecten, zowel op school als regionaal, laten we leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière kennismaken met de 7 Werelden van Techniek en technologie.

Samen met het bedrijfsleven versterken we de stage en beroepsoriëntatie. Zo laten we leerlingen de toekomstmogelijkheden ontdekken van een baan in de techniek. Wij noemen het ‘verleiden’. Dat mag best, onbekend maakt immers onbemind. En in onze regio valt écht iets te kiezen.

Meer bewust
Techniek is overal om ons heen. In talloze beroepssectoren werken mensen met vormen van techniek of technologie. We maken onze leerlingen hier meer bewust van via de 7 Werelden van Techniek van het landelijk platform Jet-net & Technet.