Bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengen

Binnen het project Sterk Techniekonderwijs brengen we het bedrijfsleven en het onderwijs bij elkaar. Het doel is om er samen voor te zorgen dat leerlingen zich beter kunnen oriënteren in de wereld van techniek. Zodat uiteindelijk meer leerlingen voor een technisch beroep kiezen.

We kunnen daarbij niet zonder de hulp van het bedrijfsleven. Alleen zo kunnen leerlingen zien wat een bedrijf of beroep te bieden heeft.


Ontmoet ‘uw’ toekomstige medewerker
Het gaat niet alleen om de leerling, maar ook om u. Met Sterk Techniekonderwijs hopen we immers ‘uw’ toekomstige werknemers voor te bereiden op een baan in de techniek. Technisch medewerkers; operators voor systemen binnen productieprocessen; specialisten in het maken van handleidingen, richtlijnen en protocollen; specialisten op het gebied van mechatronica, domotica en robotica. U kunt er ongetwijfeld nog meer bedenken.

Het belang van een goede stageplek
Toestroom van jonge technici garandeert de continuïteit van ons regionale bedrijfsleven. Hoe kunt u helpen? Bijvoorbeeld door het aanbieden van oriënterende stages. Ze zijn van groot belang voor de uiteindelijke beroepskeuze van de leerling. Samen zorgen we voor een grotere uitstroom naar banen in de techniek. Een positieve stage-ervaring draagt daar aan bij.

In deze flyer vindt u meer informatie over het belang van een goede stageplek.

Jongeren enthousiasmeren voor een baan in de techniek? Hier vindt u nog vier tips voor uw bedrijf. 

Uw bedrijf aanmelden?
Via onderstaand bericht 'Regionale Stagebank' kunt u uw bedrijf aanmelden bij het Talentenbureau. Het Talentenbureau biedt in onze regio een overzicht van stageplaatsen voor het mbo, hbo en nu ook voor het voortgezet onderwijs.  

Regionale stagebank Het Talentenbureau

Met loopbaanoriëntatie (LOB) maken alle vmbo-leerlingen kennis met het echte werkleven...

Meld uw bedrijf aan!

Deelname aan het BWI-Lab en PIE-Lab

Al onze leerlingen de mogelijkheid om zich te oriënteren in de wereld van Produceren, Installeren en Energie (PIE-L…

Lees verder

Wat kunt u nog meer bijdragen?

Uw bedrijf kan op allerlei manieren bijdragen. Denk hierbij aan onder meer gastlessen, bedrijfsbezoeken, kennisdeling…

Lees verder

Hybride techniekdocenten

Uw ervaring is waardevol. Deel uw kennis als nieuwe techniekdocent op een middelbare school.

Lees verder